wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
Actueel bij PickoBello
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

Hoe overleef ik als kinderopvangorganisatie deze moeilijke tijden?

Dit is een veel gestelde vraag en in feite een roep om hulp.

 

Regelmatig spreken wij organisaties, die aangeven geen mogelijkheid meer te zien om (nog meer) te besparen, zonder aan kwaliteit in te boeten.

PickoBello  zegt dat er wel degelijk ruimte is en dat er kan worden bespaard door efficiënter te roosteren.

Dit hebben wij inmiddels succesvol gerealiseerd bij kleine en grote organisaties.

 

Tijdens de bezuinigings-analyse stuitten wij vaak op weerstand en ongeloof, omdat men op de locaties niet voor mogelijk hield, dat er bespaard kon worden op de inzet van de pedagogisch medewerkers.

De reacties waren meestal: ‘Wij roosteren al efficiënt, nog efficiënter roosteren gaat ten koste van de kwaliteit’.

 

De organisaties die sceptisch waren, maar toch de uitdaging zijn aangegaan, waren verrast door de positieve resultaten, die zij in eerste instantie voor onmogelijk hielden.

 

PickoBello heeft diverse kinderopvangorganisaties geholpen met haar bewezen bezuinigingsprogramma, dat een besparing kan opleveren tussen de 3% en 6% (op de personeelskosten van de pedagogisch medewerkers).

Dit kan het verschil maken tussen het hoofd boven water houden of kopje onder gaan.

 

Heeft u interesse, vraag dan een quickscan aan, om te bepalen in hoeverre uw organisatie kan besparen op de personeelskosten van de pedagogisch medewerkers.

 

 

wpb50b3bf2_0f.jpg
wp3b485cce_0f.jpg