wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
Coaching
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

Coaching is een vorm van begeleiding en ondersteuning, waarbij de persoon zelf centraal staat. Middels advies en zonodig praktische ondersteuning, leert de coachee haar/zijn kwaliteiten beter te benutten en zwakheden beter te herkennen en te hanteren.

 

Coaching/sparringspartner
In het hoger management bestaat vaak de behoefte om te brainstormen, dan wel vrijuit over organisatieaangelegenheden in gesprek te gaan. Met respect legt PickoBello u hierbij het vuur aan de schenen.

 

Individuele Coaching
Er wordt gewerkt vanuit een traject met een helder geformuleerde doelstelling, waarbij de coach en de coachee een coachingstraject gedurende een van tevoren bepaalde periode aangaan.

Over het algemeen vinden individuele coachingsgesprekken niet op de eigen werkplek plaats. Dit, om letterlijk beter afstand te kunnen nemen van de eigen werksituatie.
In sommige situaties heeft het echter de voorkeur, om te coachen 'op de werkplek'. De coach loopt dan enkele dagdelen met de coachee mee en geeft ter plekke advies, begeleiding en ondersteuning.

 

Teamcoaching
Teamcoaching verbetert de onderlinge communicatie, de samenwerking en het resultaat.
Men leert elkaars sterke en zwakke kanten kennen en benoemen. Feedback geven en ontvangen wordt een vanzelfsprekendheid.

De individuele competenties van de teamleden worden optimaal benut en op elkaar afgestemd, zodat het team in zijn geheel volledig tot zijn recht komt. Hierdoor verbeteren de prestaties niet alleen van de individuele teamleden, maar ook van het gehele team.

 

 

wp9dc8d3b5_0f.jpg
wpb50b3bf2_0f.jpg