wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
wpfd1f3ad8.png
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

Als u een verschil van mening heeft en niet nader tot elkaar kunt komen, hoe komt u dan uit zo’n impasse?: Door conflictbemiddeling.

Een objectieve en onpartijdige partij biedt dan uitkomst.

 

PickoBello heeft ervaring in conflictbemiddeling bij arbeidsgeschillen en bij conflicten onderling en tussen:

- raad van toezicht

- raad van commissarissen

- directie

- management

- middenkader

- ondernemingsraad

- vakbond

-klanten

 

 

 

 

 

wpb95932e7_0f.jpg
wpb50b3bf2_0f.jpg