wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
Interim Management
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

Een interimmanager kan ingezet worden puur ter vervanging, maar ook in een crisissituaite of tijdens een reorganisatie of fusie.

In alle gevallen zal de opdracht aan de interimmanager en hetgeen van hem/haar verwacht wordt anders zijn.

Wanneer een interimmanager wordt ingezet in een crisissituatie of tijdens een reorganisatie of fusie, wordt het te bewandelen traject in overleg met de opdrachtgever opgesteld, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht en mogelijkheden van de organisatie.

Informatie wordt verkregen uit zowel harde feiten en cijfers als wel uit gesprekken op verschillende niveaus en afdelingen. Er wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met cultuur(verschillen) en het belang en de invloed hiervan op de (toekomstige) organisatie en haar medewerkers.

Wanneer een interimmanager puur ter vervanging wordt ingezet, wordt het algemene beleid van de organisatie gevolgd. Een aanvullende inhoudelijke taakstelling kan hier aan worden toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpb50b3bf2_0f.jpg
wp2c34044e_0f.jpg