wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
Kostenbesparing
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

Kostenbesparing is momenteel een hot item in de kinderopvang.
De personeelskosten zijn de grootste kostenpost en daardoor het meest voor de hand liggend om op te besparen. Echter, ook op huisvesting en inkoop valt vaak snel en eenvoudig nog te besparen.

PickoBello  beschikt over eigen benchmarkgegevens aan de hand waarvan wij kunnen bepalen in hoeverre en op welke kostenpost(en) een kostenbesparing bij uw organisatie te realiseren valt.
Vervolgens kunnen wij het besparingstraject uitwerken en uitvoeren, waarbij ons uitgangspunt is: Kostenbesparing met behoud van kwaliteit!
Twee voorbeelden:

Efficiënt inroosteren
Regelmatig horen wij zeggen: ‘Wij roosteren al efficiënt, nog efficiënter roosteren gaat ten koste van de kwaliteit’.
PickoBello  gaat graag met u de uitdaging aan om dit te weerleggen, aangezien wij tot op heden telkens het tegendeel hebben kunnen bewijzen.

Ziekteverzuim
Een laag ziekteverzuim en dus effectief verzuimbeleid, wordt bepaald door diverse factoren.
Het begint bij de kijk van de werknemer en de organisatie op wat ziek zijn is. Betekent dit ‘thuis blijven omdat de werknemer niet kan werken’ of betekent dit ‘ik kan mijn eigen werk niet doen, maar wellicht wel ander werk’.  

In onze visie meldt een werknemer zich niet ziek, maar vraagt deze ziekteverlof aan.
Van cruciaal belang is, dat de visie met betrekking tot het verzuimbeleid door de leidinggevenden helder en consequent wordt uitgedragen.

PickoBello  kan concrete handvaten bieden om het ziekteverzuim te verlagen. Ook het implementatie- en borgingstraject kunnen wij verzorgen.

 

 

 

 

 

wpb50b3bf2_0f.jpg
wp40abe2d9_0f.jpg