wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
Reorganisatie
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

Een reorganisatie heeft niet alleen een zakelijke, financiële en praktische kant. Minstens zo belangrijk is de emotionele kant. Een reorganisatie kan onrust veroorzaken bij personeel, ondernemingsraad en klanten. Hier dient vanaf het begin voldoende aandacht voor te zijn, zonder hierbij natuurlijk het oorspronkelijke (financiële) doel uit het oog te verliezen.

 

PickoBello biedt ondersteuning bij de planvorming, uitwerking en implementatie van uw reorganisatie. Dit kan gedurende het hele traject, maar ook op onderdelen zoals:
 

- strategieontwikkeling

- financiële onderbouwing

- onderhandelingen met de ondernemingsraad en vakbond

- sociaal plan

- ontslagrecht

- implementatie

- cultuurverandering

- communicatie intern en extern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpb50b3bf2_0f.jpg
wp47192248_0f.jpg