wp98255ca3.png
wpe9eb5c2a.png
Training & Workshops
Welkom
Actueel bij PickoBello
Interim Management
Coaching
Conflictbemiddeling
Reorganisatie
Bedrijfsanalyse
Kostenbesparing
Pedagogisch beleid
Kinderopvang overig
Training & Workshops
Publicaties
Tarieven
Contact
Links

PickoBello verzorgt trainingen, gastlessen en workshops.
Wij bieden eendaagse trainingen en workshops, maar ook verdeeld over meerdere dagen of een langere periode. Voor kleine en grote groepen.
Dit kan bij een onderwijsinstelling als het ROC, maar ook intern binnen de organisatie of tijdens een symposium.

Motivatie voor het werk valt of staat bij regelmatige en juiste training of bijscholing.
Een training kan leerzaam, ontspannend of inspirerend zijn, maar ook ter voorbereiding op een bijna ondenkbaar scenario binnen de organisatie zoals kindermishandeling.
Als de organisatie hiermee geconfronteerd wordt, oefenen media, ouders, familie, de omgeving, druk uit op de medewerkers. Het landelijke protocol kindermishandeling voorziet niet in hoe om te gaan met emoties, intimidatie, etc.
Het is verstandig de leiding, staf en pedagogisch medewerkers middels en training er op voor te bereiden hoe hiermee om te gaan.

PickoBello  ontwikkelt trainingen en workshops op maat, naar behoefte en wens van de organisatie. De herkenbaarheid bepaalt immers het succes van het leermoment. Enkele voorbeelden:
- Wet- en regelgeving en de GGD-toets
- professionalisering van het middenmanagement
- werken conform het pedagogisch beleid
- klantvriendelijkheid in de kinderopvang
- opendeurenbeleid
- historie van de sector
- werken met VVE
- kindvolgend werken
- inrichting van de groep
- communicatie met ouders
- teambuilding

 

wpd58b7318_0f.jpg
wpb50b3bf2_0f.jpg